ImprezyPodroznicze.pl

Serwis prezentujący najciekawsze imprezy podróżnicze z całej Polski! Sprawdź! RSS

Wiesz coś o imprezie podróżniczej? Dodaj imprezę za darmo i bez rejestracji

Dzień Romski - wykład i projekcja filmu

Kategoria: Slajdowiska
2019-04-16, Warszawa, Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka), Pracownia Duży Pokój

Z okazji obchodzonego w kwietniu Międzynarodowego Dnia Romów zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Grzymała-Kazłowskim, cyganologiem, założycielem Muzeum Kultury Romów w Warszawie, oraz na pokaz czeskiego filmu dokumentalnego „FC Roma” (2016, 76 min, polskie napisy) w reżyserii Rozálie Kohoutovej i Tomáša Bojara. Wprowadzenie do filmu wygłosi dr Weronika Parfianowicz (IKP UW).
Spotkanie jest kontynuacją poświęconego mniejszościom językowym i etnicznym cyklu wykładów „Mały język, wielki temat”, którego inicjatorem jest Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
Wieczór rozpocznie się wykładem o godz 17:00, projekcja filmu zaplanowana jest na 19:30. Między wykładem a filmem oraz po projekcji przewidziany jest czas na dyskusję i pytania publiczności.
---
Organizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Koło Naukowe Slawistów UW, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna; Patronat: Czeskie Centrum w Warszawie
Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dzień Romski - wykład i projekcja filmu