ImprezyPodroznicze.pl

Serwis prezentujący najciekawsze imprezy podróżnicze z całej Polski! Sprawdź! RSS

Wiesz coś o imprezie podróżniczej? Dodaj imprezę za darmo i bez rejestracji

Nie tylko bloki: ruchy oddolne, miejska przedsiębiorczość i trudne dziedzictwo Kazania

Kategoria: Slajdowiska
2018-11-08, Warszawa, Warecka 4/6, Pracownia Duży Pokój

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza na spotkanie z cyklu

Podróże z antropologią: Rosja

czyli prelekcję i pokaz zdjęć pt.

Nie tylko bloki: ruchy oddolne, miejska przedsiębiorczość i trudne dziedzictwo Kazania

Przestrzeń miejska z punktu widzenia antropologii nie jest dana z góry, ale powstaje w skomplikowanym procesie społecznego wytwarzania, który materializuje się w miejskiej architekturze i infrastrukturze. Jakie procesy można zaobserwować w przestrzeni współczesnego miasta rosyjskiego i co z nich wynika dla mieszkańców? Ile wspólnego ma stereotypowy obraz szarych chruszczowek i fabrycznych kominów z rzeczywistością i czy kategoria "postsowiecki" może wyjaśniać pozycję miast byłego Bloku Wschodniego na arenie międzynarodowej? W ramach spotkania przyjrzymy się stolicy Tatarstanu jako światowej metropolii, w której przestrzeni lokalna tożsamość współistnieje z globalnymi trendami rozwoju i zastanowimy nad pytaniem o współczesne wymiary urbanizacji i kultury miejskiej.

Aleksandra Turowska - doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Prowadzi badania w Kazaniu na temat kształtowania przestrzeni miejskiej przy udziale różnych aktorów społecznych: lokalnych polityków, firmy, aktywistów miejskich, deweloperów, architektów i mieszkańców. Jej zainteresowania naukowe to, obok antropologii miasta, architektura modernizmu i wspólnotowe praktyki zamieszkiwania. 

Więcej informacji na stronie: https://etnograficzna.pl/nie-tylko-bloki-ruchy-oddolne-miejska-przedsiebiorczosc-i-trudne-dziedzictwo-kazania/

Spotkanie z cyklu Podróże z antropologią. Rosja. Spotkanie jest częścią projektu Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Patronem medialnym projektu jest magazyn Kontynenty, projekt post-turysta oraz portal Eastbook.

Nie tylko bloki: ruchy oddolne, miejska przedsiębiorczość i trudne dziedzictwo Kazania